Řidičák na osobní automobil

Při výuce a výcviku postupujeme dle Zákona 247/2000. 
Kurz se skládá z výuky předpisů o provozu vozidel, ovládání a údržby vozidla, teorie zásad bezpečné jízdy, zdravotnické přípravy a výcviku praktické jízdy.
Výcvik v řízení začínáme na výcvikové ploše a po zvládnutí základního ovládání vozidla pokračuje v provozu. Do výcviku můžeme zařadit i jízdu po dálnici a po Jihlavě, kde si vysvětlíme v praxi složitější situace.
Provádíme výuku a výcvik podle individuálního studijního plánu v kurzech s malým počtem žáků (zpravidla 5 žáků na učebně). Vysvětlíme si reálné situace, které Vás v provozu mohou potkat, pravidla provozu, ale i činnost na místě při dopravní nehodě, bodový systém a i práva řidiče při řešení přestupku. 
Délka kurzů zavisí především na Vašich časových možnostech při plánování jízd. Čím rychleji kurz zvládnete, tím lépe.

image

Věk: 18 let (při závěrečné zkoušce, začít doporučuji cca 2 - 3 měsíce před narozeninama)

S touto skupinou můžete řídit (Zák. 361/2000 §80a):
motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti
1. nepřevyšující 750 kg,
2. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3500 kg
B opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1 s automatickou převodovkou (motocykl do 125 ccm, 11 kW, automat, tedy klasický skůtr 125 je OK)

Minimální rozsah výcviku praktické jízdy je 28 vyučovacích hodin. 

Facebook

774 059 101

Instagram