Skupiny řidičáků na přívěsy:

B 96

S touto skupinou můžete řídit:
vozidla skupiny B ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti  převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 4250 kg.
Žadatel nemusí v autoškole absolvovat výuku a výcvik, a skládá pouze zkoušku z praktické jízdy. Přesto doporučuji skupinu B+E a už nemusíte hlídat hmotnosti.

B+E

S touto skupinou můžete řídit:
 jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni f) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3500 kg. Tedy max 3500 kg tažné vozidlo a 3500 kg přívěs.
Minimální počet hodin výcviku praktické jízdy je 8 (x45 min).

Co můžete řídit se skupinou B:
S touto skupinou můžete řídit (Zák. 361/2000 §80a):
motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti
1. nepřevyšující 750 kg,
2. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3500 kg
B opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1 s automatickou převodovkou (motocykl do 125 ccm, 11 kW, automat, tedy klasický skůtr 125 je OK)


Řídit se skupinou B tedy můžete osobní auto nebo nákladní do 3500 kg a do 9 míst včetně řidiče. Za toto vozidlo můžete připojit přívěs o celkové hmotnosti maximálně 750 kg. Můžete připojit i větší přívěs, ale je nutné si pohlídat celkovou hmotnost soupravy. Celková hmotnost je ta maximální uvedená v techničáku. Příklad: Za vozidlo o celkové hmotnosti v techničáku 2000 kg mohu připojit přívěs o celkové hmotnosti 1300 kg. Souprava bude mít 3300 kg a je to OK. Za toto vozidlo nemohu připojit plato na přepravu vozidel, a to ani prázdné. Prázdné sice váží cca 600 kg, ale celková hmotnost je 2000 kg, tedy souprava 4000 kg a je potřeba řidičský průkaz B+E. Při překročení uvedených hmotností se jedná o řízení bez příslušného řidičského oprávnění:
§ 125c
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích
e) řídí motorové vozidlo a
1. v rozporu s § 3 odst. 3 písm. a) není držitelem příslušného řidičského oprávnění,
Za přestupek se uloží pokuta
a) od 25000 Kč do 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), e) bodů 1 a 5, a písm. h),
Zákaz činnosti se uloží na dobu
a) od jednoho roku do dvou let za přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), e) bodů 1 a 5, a písm. h)
Pozor na to, jaký přívěs táhnete, pokuta je velká a navíc přijdete o řidičák....


Facebook

774 059 101

Instagram